Ο Όμιλος

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. είναι σήμερα η κορυφή της πυραμίδας των Εταιρειών του Ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ, η Εταιρεία, που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της, πλειοψηφικά και μη, πακέτα μετοχών σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων, με δραστηριότητα κυρίως στους κλάδους της μεταλλουργίας και της ανάπτυξης ακινήτων. Περισσότερα...

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Μπήτρος Μεταλλουργική

Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μονάδες εμπορίας, επεξεργασίας και μεταποίησης προϊόντων σιδήρου & χάλυβα. Περισσότερα...

Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος

Προσφέρει το πλήρες φάσμα των προιόντων και των υπηρεσιών που αφορούν στον οπλισμό σκυροδέματος. Περισσότερα...

Μπήτρος Κατασκευαστική

Αποτελεί τον βραχίονα του Ομίλου στην αγορά των κατασκευών και της ανάπτυξης ακινήτων. Περισσότερα...