Κλωβοί Πασσάλων Οπλισμού

Από ράβδους Φ14 mm έως Φ32mm και κουλούρα (σπείρα) Φ8 mm έως Φ14mm, κατηγορίας Β500C, με εξωτερικές Διαμέτρους κλωβού από D=0.40m έως D=2,00m, μήκη από 2 m έως 14m και με εσωτερικά στεφάνια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΒΔΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΤΟΜΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΛΩΒΟΥ

Διαμ…=40014 τεμ
Διαμ…=50018 τεμ
Διαμ…=60022 τεμ
Διαμ…=70026 τεμ
Διαμ…=80030 τεμ
Διαμ…=90034 τεμ
Διαμ…=100038 τεμ
Διαμ…=110042 τεμ
Διαμ…=120046 τεμ
Διαμ…=130050 τεμ
Διαμ…=140054 τεμ
Διαμ…=150058 τεμ
Διαμ…=160062 τεμ
Διαμ…=170066 τεμ
Διαμ…=180070 τεμ
Διαμ…=190074 τεμ
Διαμ…=200078 τεμ


Υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερο αριθμό ράβδων ανά διατομή μετά από ειδική παραγγελία.