Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1978 από τον Διογένη Βακόντιο και δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της επεξεργασίας και διανομής χαλυβουργικών προϊόντων. Στις αρχές του 2000, προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση και να διευρύνει τις προοπτικές της, συνέπηξε στρατηγική συμμαχία με τον Όμιλο, μέσω της συμμετοχής της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ στο μετοχικό της κεφάλαιο, σε ποσοστό 50%.

Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο Θριάσιο Πεδίο στην περιοχή της Μάνδρας.

Η Εταιρεία είναι εξειδικευμένη στην εξυπηρέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, στις οποίες παρέχει πρώτες ύλες (χαλυβουργικά προϊόντα, κυρίως ψυχρής έλασης και επιψευδαργυρωμένα ειδικών προδιαγραφών και διαστάσεων).

Η εταιρεία στην παρούσα φάση δεν ασκεί καμία εμπορική δραστηριότητα.