Επικοινωνία

Επικοινωνία

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

Διεύθυνση: Λεωφ. Νάτο 100 | Ασπρόπυργος | Τ.Κ. 19300

Τηλέφωνο:  210-5509000

Fax: 210-5596201

Email: info@bitros.gr

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ

Διεύθυνση: Λεωφ. Νάτο 100 | Ασπρόπυργος | Τ.Κ. 19300

Τηλέφωνο: 210-5509000,  210-5509450

Fax: 210-5596205

Email: info@bitros.gr

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.