Εταιρίες ομίλου

Εταιρίες ομίλου

Nullam posuere diam, tortor amet, est. Neque, nisi, quis mi diam sit tellus auctor arcu consectetur. Commodo vulputate suspendisse ac at elementum nam eget. In donec elit, nulla proin suspendisse et. Rhoncus urna, est duis nibh a. Gravida feugiat odio egestas blandit arcu pharetra leo.

Nullam posuere diam, tortor amet, est. Neque, nisi, quis mi diam sit tellus auctor arcu consectetur. Commodo vulputate suspendisse ac at elementum nam eget. In donec elit, nulla proin suspendisse et. Rhoncus urna, est duis nibh a. Gravida feugiat odio egestas blandit arcu pharetra leo.

Στοιχεία Εταιρικής Ταυτότητας

Επωνυμία:

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:

121878660000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:

121878660000

Επωνυμία:

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:

121878660000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:

121878660000

Επωνυμία:

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:

121878660000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:

121878660000

Επωνυμία:

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:

121878660000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:

121878660000