Προφίλ

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. είναι σήμερα η κορυφή της πυραμίδας των Εταιρειών του Ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ, η Εταιρεία, που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της, πλειοψηφικά και μη, πακέτα μετοχών σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων, με δραστηριότητα κυρίως στους κλάδους της μεταλλουργίας , της ανάπτυξης ακινήτων και της ενέργειας.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1945, από τον Ιωάννη Μπήτρο, πατέρα του σημερινού της Προέδρου, με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης εμπορίας προϊόντων σιδήρου.

Με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας λειτουργεί από το 1957, υπό την επωνυμία “ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.”. Κατά την 74χρονη ιστορία της διέγραψε μια αξιοσημείωτη αναπτυξιακή τροχιά με αποτέλεσμα να κατακτήσει μια από τις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κατεργασίας και εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων. Το 1990 η Εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

To 2000 μετεξελίχθηκε σε εταιρεία συμμετοχών. Η μετεξέλιξη αυτή πραγματοποιήθηκε με την απόσχιση του μεταλλουργικού κλάδου της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και την εισφορά του σε άλλο νομικό πρόσωπο, που ονομάστηκε ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Η πλήρης επωνυμία της εταιρίας είναι ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφόρος Νάτο 100 και με αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 121878660000.