Ιστορική Αναδρομή

Ιστορική Αναδρομή

H ιστορική εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου, καθώς και τα γεγονόνα που έχουν επιδράσει στη διαμόρφωση της σημερινής του εικόνας είναι τα ακόλουθα .

1945

Ιδρύεται, με έδρα τον Πειραιά, από τον Ιωάννη Μπήτρο πατέρα του σημερινού της Προέδρου, με την μορφή της ατομικής επιχείρησης εμπορίας προϊόντων σιδήρου.

1957

Μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία “ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.”

1975

Δημιουργία των εγκαταστάσεων της οδού Π. Ράλλη, ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού των μεθόδων και των μέσων άσκησης της σιδηρεμπορικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

1989

Σταδιακή είσοδος στο χώρο της βιομηχανικής επεξεργασίας με την παραγωγή λαμαρινών και άλλων χαλυβουργικών προϊόντων.

1990

Εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ.

1993

Μετεγκατάσταση αποθηκών και χώρων παραγωγής σε ιδιόκτητο γήπεδο 90.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο. Λειτουργία του πρώτου στην Ελλάδα ολοκληρωμένου Steel Service Center.

1999

Ολοκλήρωση δύο αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και άντληση 8,5 δις. δρχ.

1999 – 2000

Ίδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ και έναρξη κατασκευής Steel Service Center στη Σίνδο για εξασφάλιση επιτόπιας παρουσίας. Εξαγορά της ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε. – Απορρόφηση της ΜΠΗΤΡΟΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ. Ιδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και της ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε. Μετεξέλιξη της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. σε εταιρεία συμμετοχών με παράλληλη απόσχιση του μεταλλουργικού κλάδου και εισφορά του στην ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Μετονομασία της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. σε ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

2001

Ίδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ και έναρξη κατασκευής Steel Service Center στη Σίνδο για εξασφάλιση επιτόπιας παρουσίας. Εξαγορά της ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε. – Απορρόφηση της ΜΠΗΤΡΟΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ. Ιδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και της ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε. Εξαγορά της ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε. και είσοδος στον τομέα των αντισεισμικών κατασκευών.

2002

Ίδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – είσοδος στον κλάδο της κατεργασίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.

2007

Συγχώνευση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

2009

Συγχώνευση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ και ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

2010

Απόκτηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από δύο φωτοβολταικούς σταθμούς συνολικής ονομαστικής ισχύος 3,85 ΜW, η λειτουργία των οποίων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2011.

2011

Εξαγορά του 100% της ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας από την Θυγατρική του Ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ. Η ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει φωτοβολταικό πάρκο στο Νομό Λακωνίας συνολικής ισχύος 1,999ΜW.

2013

Συγχώνευση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ και ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

1945

Ιδρύεται, με έδρα τον Πειραιά, από τον Ιωάννη Μπήτρο πατέρα του σημερινού της Προέδρου, με την μορφή της ατομικής επιχείρησης εμπορίας προϊόντων σιδήρου.

1957

Μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία “ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.”

1975

Δημιουργία των εγκαταστάσεων της οδού Π. Ράλλη, ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού των μεθόδων και των μέσων άσκησης της σιδηρεμπορικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

1989

Σταδιακή είσοδος στο χώρο της βιομηχανικής επεξεργασίας με την παραγωγή λαμαρινών και άλλων χαλυβουργικών προϊόντων.

1990

Εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ.

1993

Μετεγκατάσταση αποθηκών και χώρων παραγωγής σε ιδιόκτητο γήπεδο 90.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο. Λειτουργία του πρώτου στην Ελλάδα ολοκληρωμένου Steel Service Center.

1999

Ολοκλήρωση δύο αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και άντληση 8,5 δις. δρχ.

1999 – 2000

Ίδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ και έναρξη κατασκευής Steel Service Center στη Σίνδο για εξασφάλιση επιτόπιας παρουσίας. Εξαγορά της ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε. – Απορρόφηση της ΜΠΗΤΡΟΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ. Ιδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και της ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε. Μετεξέλιξη της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. σε εταιρεία συμμετοχών με παράλληλη απόσχιση του μεταλλουργικού κλάδου και εισφορά του στην ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Μετονομασία της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. σε ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

2001

Ίδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ και έναρξη κατασκευής Steel Service Center στη Σίνδο για εξασφάλιση επιτόπιας παρουσίας. Εξαγορά της ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε. – Απορρόφηση της ΜΠΗΤΡΟΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ. Ιδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και της ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε. Εξαγορά της ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε. και είσοδος στον τομέα των αντισεισμικών κατασκευών.

2002

Ίδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – είσοδος στον κλάδο της κατεργασίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.

2007

Συγχώνευση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

2009

Συγχώνευση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ και ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

2010

Απόκτηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από δύο φωτοβολταικούς σταθμούς συνολικής ονομαστικής ισχύος 3,85 ΜW, η λειτουργία των οποίων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2011.

2011

Εξαγορά του 100% της ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας από την Θυγατρική του Ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ. Η ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει φωτοβολταικό πάρκο στο Νομό Λακωνίας συνολικής ισχύος 1,999ΜW.

2013

Συγχώνευση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ και ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.