Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ (Ιούνιος 2021).