Τελευταία Νέα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

Ασπρόπυργος, 16 Απριλίου 2024 Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2024, το οποίο έχει ως εξής: Δημοσίευση των Ετήσιων -ατομικών και…

Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2022

Η Εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (Ε/Ε) αριθ.596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2022, που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ. 1…

Comments Off on ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Ανακοίνωση Αποφάσεων ΓΣ 23.06.2023 Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Δ.Σ. 23.06.2023 Ανακοίνωση συγκρότησης νέας Επιτροπής Ελέγχου 23.06.2023 Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για το 2022 Έκθεση Ανεξαρτήτων μελών Δ.Σ. για το 2022 Έκθεση Αποδοχών μελών Δ.Σ. 2022 Απόσπασμα Πρακτικού ΤΓΣ 23.06.2023 Απόσπασμα Πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. 23.06.2023 Απόσπασμα Πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου 23.06.2023

Comments Off on ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.06.2023 Γνωστοποίηση αρ. Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου 02.06.2023 Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Φυσικού Προσώπου ΤΓΣ 23.06.2023 Υπόδειγμα Πρακτικού Συνεδρίασης αρμόδιου Εταιρικού Οργάνου Εξουσιοδότησης Νομικού Προσώπου ΤΓΣ 23.06.2023 Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής μέσω Τηλεδιάσκεψης ΤΓΣ 23.06.2023 Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για Συμμετοχή μέσω Τηλεδιάσκεψης ΤΓΣ 23.06.2023 Έντυπο Ψηφοφορίας ΤΓΣ 23.06.2023 Εταιρικό Καταστατικό Πληροφόρηση Μετόχων…

Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Ασπρόπυργος, 10 Μαρτίου 2023   Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2023, το οποίο έχει ως εξής:  Δημοσίευση α) των Ετήσιων…

ΟΜΙΛΟΣ

Εταιρειες Ομιλου

Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μονάδες εμπορίας, επεξεργασίας και μεταποίησης προϊόντων…

Προσφέρει το πλήρες φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών που αφορούν στον οπλισμό σκυροδέματος…

Αποτελεί τον βραχίονα του Ομίλου στην αγορά των κατασκευών και της ανάπτυξης ακινήτων…

Η Εταιρεία είναι εξειδικευμένη στην εξυπηρέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων κατασκευής…

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

Σχετικά με εμάς

Είναι σήμερα η κορυφή της πυραμίδας των εταιρειών του ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ, η εταιρεία, που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της, πλειοψηφικά και μη, πακέτα μετοχών σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων, με δραστηριότητα κυρίως στους κλάδους της μεταλλουργίας και της ανάπτυξης ακινήτων…

1945
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
2750
ΕΡΓΑ
410
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ενδιαφέρεσαι για πληροφορίες?

Επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας απαντήσουμε σε κάθε ερώτηση σχετικά με την εταιρείας μας.