Με την ίδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, αφενός διαχωρίστηκε η δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων από τη μεταλλουργική, και, αφετέρου, ο Ομιλος εισήλθε και στο χώρο των κατασκευών και του Real Estate Development.

Τα έργα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ διακρίνονται για την υψηλή αισθητική των όψεων, τη λειτουργική διάταξη των εσωτερικών χώρων και την πλήρη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Κυρίως, όμως, διακρίνονται για το ότι ενσωματώνουν τις αντισεισμικές τεχνολογίες, που αναπτύσσει ο Ομιλος μέσω των άλλων εταιρειών του.