Ποιότητα

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

Το ΟΡΑΜΑ μας είναι η Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα αυστηρών προδιαγραφών και να εκτελεί έργα τεχνικώς άρτια, καθιστώντας το όνομά της συνώνυμο της υψηλής ποιότητας στο χώρο του Οπλισμού Σκυροδέματος.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

 • στην προσπάθεια για παράδοση προϊόντων ποιότητας στους πελάτες μας, τα οποία θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τους αλλά και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
 • στην τήρηση όλων των απαιτήσεων του πελάτη
 • στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

 • διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
 • ελαχιστοποίηση των παραπόνων των πελατών
 • μείωση των αστοχιών που παρουσιάζονται
 • μηδενισμό των εργατικών ατυχημάτων
 • απαρέγκλιτη τήρηση των προδιαγραφών της νομοθεσίας
 • διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
 • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

Πιστοποιήσεις

 • 30/04/2021: H ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ προβαίνει στην επαναπιστοποίηση του συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 από τη TUV AUSTRIA HELLAS.

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EN ISO 9001:2015

 

 • 23/04/2021: Μετά την ολοκλήρωση της εισφοράς του μεταλλουργικού κλάδου της Μπήτρος Μεταλλουργικής στην ΣΙΔΜΑ,η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ προβαίνει στην διακοπή πιστοποίησης του συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015, διότι η εταιρία δεν δραστηριοποιείται πλέον στο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής.
 • 01/06/2018: H ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ προβαίνει στην αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο  EN ISO 9001:2015 από τη TUV AUSTRIA HELLAS
 • 30/04/2018: H ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ προβαίνει στην αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 από τη TUV AUSTRIA HELLAS.
 • 2001: Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου που πιστοποιείται με ISO 9001:1994. Η πιστοποίηση αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων της κατεργασίας, διαμόρφωσης, αποθήκευσης και εμπορίας προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, και έχει πιστοποιηθεί στο αναβαθμισμένο πρότυπο ISO 9001:2008.

 

Πολιτική Ποιότητας

Σημαντικά βήματα στο τομέα της ποιότητας πραγματοποιούν οι περισσότερες εταιρείες του Ομίλου από το 2001, με την υιοθέτηση, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001.

 

Οι πιστοποιήσεις αυτές, καθώς και οι αναβαθμίσεις τους, είναι το επιστέγασμα της συνεχούς προσπάθειας της Διοίκησης και των εργαζομένων της εταιρείας, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να επιτυγχάνεται η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

 

Πιστεύω του Ομίλου μας είναι ότι τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας σε μια επιχείρηση ενισχύουν την ικανότητά της να παρέχει προιοντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται με συνέπεια στις απαιτήσεις των πελατών της.

 

Η αντίληψη αυτή αποτυπώθηκε στις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιάννη Μπήτρου μετά την πιστοποίηση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ κατά ISO 9001 το 2001:

 

“Δεν νοείται σύγχρονη επιχείρηση χωρίς αντίληψη διοίκησης, η οποία να τοποθετεί την ποιότητα στο επίκεντρο του στόχου κάθε λειτουργίας και δραστηριότητάς της. Προσπαθούμε να δομήσουμε τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου σε μία βάση απόλυτα πελατοκεντρική. Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών μας αποτελεί για μας το μέτρο της αποτελεσματικότητας της διοίκησης που ασκούμε. Στην προσπάθειά μας αυτή πιστεύουμε ότι θα συμβάλει σημαντικά η πιστοποίηση της ποιότητας των διαδικασιών που εφαρμόζουμε”.