Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά

Η επένδυση στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι οικονομικά εξαιρετικά αποδοτική και κοινωνικά ιδιαίτερα ωφέλιμη. Γι’ αυτό και συνιστά άριστη επιλογή για μια δυναμική και σύγχρονη επιχείρηση με αίσθηση ευθύνης έναντι των μετόχων της αλλά και έναντι του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του νομοθετικού πλαισίου για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα στη χώρα μας, ο Όμιλος διέγνωσε την ευκαιρία ανάπτυξης μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, που θα προσέφερε σταθερά έσοδα και υψηλές αποδόσεις, και, ταυτόχρονα, θα ήταν πλήρως εναρμονισμένη με την αντίληψή μας για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και την αειφόρο ανάπτυξη.

Γι’ αυτό και το 2007 η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ υπέβαλε στη ΡΑΕ αιτήσεις για την χορήγηση δύο αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 2MW η κάθε μία, εκμεταλλευόμενη τη μεγάλη επιφάνεια των οροφών των εγκαταστάσεών της στον Ασπρόπυργο και τη Σίνδο. Η εταιρεία ολοκλήρωσε την εγκατάσταση, ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 2MW στη βιομηχανική στέγη των εγκαταστάσεών της στον Ασπρόπυργο, ο οποίος διασυνδέθηκε με το δίκτυο τον Νοέμβριο του 2011 και ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 2MW επί εδάφους και στέγης, στις εγκαταστάσεις της, στη Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, ο οποίος διασυνδέθηκε με το δίκτυο τον Μάιο του 2012.

H ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ από κοινού με τον Όμιλο Τσάκου εξαγόρασαν εντός του 2011 την ΤΧ Ενεργειακή, μια εταιρεία, που κατείχε δικαιώματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος 2,8MW. H εταιρεία ολοκλήρωσε την εγκατάσταση ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 1,5MW στην περιοχή της Ασσήρου του Ν. Θεσσαλονίκης και ενός  Φ/Β σταθμού ισχύος  1,3MW στην περιοχή Ράχες του Δ. Κορυθίου πλησίον της Τρίπολης. Και οι δύο σταθμοί διασυνδέθηκαν με το δίκτυο, τον Απρίλιο του 2012.

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ εξαγόρασε -και αυτή εντός του 2011- την ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ Α.Ε., η οποία κατέχει δικαιώματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος 2,0MW. H εταιρεία εγκατέστησε Φ/Β σταθμό 2ΜW  σε ιδιόκτητο γήπεδο στη θέση Βρυσικά του Δήμου Σπάρτης ο οποίος διασυνδέθηκε με το δίκτυο, τον Απρίλιο του 2012.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής και της διασύνδεσης των ανωτέρω Φ/Β σταθμών, η συνολική ισχύς του σχετικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου ανέρχεται σε 10MW περίπου. Ολοι οι Φ/Β σταθμοί κατασκευάστηκαν από την συγγενή εταιρεία BIG SOLAR AE, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην ελληνική αγορά των φωτοβολταικών.

Projects