Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων

Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Λυκούργος Τσουμάκος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 5509000

E-mail: ltsoumakos@bitros.gr