Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., η οποία προέκυψε από την απορρόφηση του μεταλλουργικού κλάδου της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε., το 2000, αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες μονάδες εμπορίας, επεξεργασίας και μεταποίησης προϊόντων σιδήρου και χάλυβα όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι η βασική και μεγαλύτερη Εταιρεία του Ομίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, συνεχιστής της μακράς παράδοσης του Ομίλου στην κατεργασία και τη διανομή χαλυβουργικών, που ξεκίνησε στον Πειραιά το 1945, με στόχο την κατάκτηση κορυφαίας θέσης μεταξύ των σιδηρεμπορικών επιχειρήσεων της χώρας.

Βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η εισαγωγή, αποθήκευση (stockholding), επεξεργασία και διανομή (distribution) χαλυβουργικών προϊόντων. Το κέντρο της δραστηριότητάς της είναι το Steel Service Center του Ασπροπύργου, ένα πρότυπο Κέντρο Εξυπηρέτησης εμπόρων και τελικών χρηστών χαλυβουργικών προϊόντων, που είναι εγκατεστημένο σε έκταση 90.000 τ.μ. στη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου. Περιλαμβάνει ένα κτήριο διοίκησης επιφάνειας 4.000 τ.μ., 42.000 τ.μ. αποθηκευτικών και παραγωγικών χώρων, στους οποίους βρίσκονται εγκατεστημένες 10 γραμμές παραγωγής και επεξεργασίας.

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ασχολείται με την επεξεργασία και την εμπορία όλου του φάσματος των κοινών ανθρακούχων χαλυβουργικών προϊόντων, επιμηκών και πλατεών.

Τα επιμήκη περιλαμβάνουν ελαφρείς και βαρείς μορφοχάλυβες (γωνίες, ταφ, τετράγωνα, στρογγυλά, λάμες, βολβολάμες, τροχιές, δοκούς κοινούς και πλατύπελμους), χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος, κοίλους δοκούς και σωλήνες κατασκευών. Τα πλατέα περιλαμβάνουν χαλυβδόφυλλα και χαλυβδοταινίες θερμής έλασης, ψυχρής έλασης και επιψευδαργυρωμένα, καθώς και ελάσματα.

Η εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην Σίνδο το οποίο είναι αποτέλεσμα της συγχώνευσης της Μπήτρος Μεταλλουργική με την Μπήτρος Μεταλιμπεξ τον Δεκέμβριο του 2007.

Οι εγκαταστάσεις στην Σίνδο αποτελούνται από αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους εμβαδού 17.000 τ.μ., και κτήριο διοίκησης 1.200 τ.μ., ιδιόκτητης έκτασης 81.000 τ.μ. Το Steel Service Center της Σίνδου διαθέτει γραμμή εκτύλιξης πλατιών χαλυβδοταινιών, επιπέδωσης και κοπής κατά το μήκος (cut to length).

Μετά την ολοκλήρωση της εισφοράς (30/9/2020) του μεταλλουργικού κλάδου της Μπήτρος Μεταλλουργικής στην ΣΙΔΜΑ, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ δεν δραστηριοποιείται πλέον στο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής. Η δραστηριότητα της έχει επικεντρωθεί στην παραγωγή, μέσω ιδιόκτητων ΦΒ πάρκων, ηλεκτρικού ρεύματος και στην εκμετάλλευση των ακινήτων της.