Ιστορική Αναδρομή

H ιστορική εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου, καθώς και τα γεγονόνα που έχουν επιδράσει στη διαμόρφωση της σημερινής του εικόνας είναι τα ακόλουθα :

 • 1945: Ιδρύεται, με έδρα τον Πειραιά, από τον Ιωάννη Μπήτρο πατέρα του σημερινού της Προέδρου, με την μορφή της ατομικής επιχείρησης εμπορίας προϊόντων σιδήρου.
 • 1957: Μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία “ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.”
 • 1975: Δημιουργία των εγκαταστάσεων της οδού Π. Ράλλη, ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού των μεθόδων και των μέσων άσκησης της σιδηρεμπορικής δραστηριότητας στη χώρα μας.
 • 1989: Σταδιακή είσοδος στο χώρο της βιομηχανικής επεξεργασίας με την παραγωγή λαμαρινών και άλλων χαλυβουργικών προϊόντων.
 • 1990: Εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ.
 • 1993: Μετεγκατάσταση αποθηκών και χώρων παραγωγής σε ιδιόκτητο γήπεδο 90.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο. Λειτουργία του πρώτου στην Ελλάδα ολοκληρωμένου Steel Service Center
 • 1999: Ολοκλήρωση δύο αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και άντληση 8,5 δις. δρχ.
 • 1999 – 2000:
  • Ίδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ και έναρξη κατασκευής Steel Service Center στη Σίνδο για εξασφάλιση επιτόπιας παρουσίας.
  • Εξαγορά της ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε. – Απορρόφηση της ΜΠΗΤΡΟΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ.
  • Ιδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και της ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε. 
  • Μετεξέλιξη της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. σε εταιρεία συμμετοχών με παράλληλη απόσχιση του μεταλλουργικού κλάδου και εισφορά του στην ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Μετονομασία της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. σε ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
 • 2001: Εξαγορά της ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε. και είσοδος στον τομέα των αντισεισμικών κατασκευών.
 • 2002: Ίδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – είσοδος στον κλάδο της κατεργασίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.
 • 2007: Συγχώνευση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ     Α.Ε.Β.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
 • 2009:Συγχώνευση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ  και ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ  με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
 • 2010 : Απόκτηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από δύο φωτοβολταικούς σταθμούς συνολικής ονομαστικής ισχύος 3,85 ΜW, η λειτουργία των οποίων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2011.
 • 2011: Εξαγορά του 100%  της ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ  που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας από την Θυγατρική του Ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ. Η ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει φωτοβολταικό  πάρκο στο Νομό Λακωνίας  συνολικής ισχύος 1,999ΜW.
 • 2011: Εξαγορά του 50% της ΤΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας από την Θυγατρική του Ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ. Η ΤΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει ολοκληρώσε την αδειοδοτική διαδικασία για την εγκατάσταση δύο σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 2,8ΜW στην Ασσηρο Θεσσαλονίκης και στο Στενό Αρκαδίας.
 • 2013: Συγχώνευση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ και  ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΑΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.