Αντισεισμικός Οπλισμός Θώραξ

Αντισεισμικός Οπλισμός Θώραξ

Ο Αντισεισμικός Οπλισμός ΘΩΡΑΞ (πολύτμητος σπειροειδής συνδετήρας), είναι η πλέον σύγχρονη και τεχνολογικά ανεπτυγμένη λύση, σε ότι αφορά στους συνδετήρες στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αποτελεί εξέλιξη του απλού κυκλικού σπειροεδιούς οπλισμού.

Είναι συνδετήρας τυχούσης μορφής. Τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί συνδετήρες κατασκευάζονται από το ίδιο σίδερο, για όλες τις στάθμες του δομικού στοιχείου.

Διαμορφώνεται εύκολα σε οποιοδήποτε σχήμα, που προβλέπεται από τη στατική μελέτη, π.χ. γάμα, ταυ, ορθογωνικό, πολύτμητο, σε διαμέτρους των 8mm, 10mm και 12mm. Με άλλα λόγια δεν προσαρμόζεται η μελέτη στους υπάρχοντες τύπους και διαστάσεις συνδετήρων, όπως κατά κανόνα γίνεται με τους παραδοσιακούς συνδετήρες, αλλά αντίθετα παράγεται και παραδίδεται προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις κάθε συγκεκριμένης μελέτης.

Η παραγωγή γίνεται σε βιομηχανική κλίμακα με αυτόματες μηχανές ευθυγράμμισης, κάμψης και κοπής. Χρησιμοποιείται το πλέον σύγχρονο λογισμικό για την μετατροπή των δελτίων παραγγελίας σε εντολές παραγωγής, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους.

Ο χάλυβας από τον οποίο κατασκευάζεται είναι κατηγορίας ποιότητας B500C σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των  Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1421-3.

Με την χρήση του Αντισεισμικού Οπλισμού ΘΩΡΑΞ γίνεται εφικτή η τήρηση των απαιτήσεων των αντισεισμικών κανονισμώνξεπερνώντας τις δυσκολίες που υπάρχουν με τους άλλους τύπους συνδετήρων. Είναι ο μόνος τύπος συνδετήρα που έχει σπειροειδή μορφήδηλαδή αποτελείται από ένα μονοκόμματο σίδερο.Αυτόσημαίνει ότι δεν έχει “ασθενή σημεία” όπως είναι οι γωνίες των αγκίστρων στους κοινούς οπλισμούς.

Η υπεροχή του Αντισεισμικού Οπλισμού ΘΩΡΑΞ έχει επιβεβαιωθεί και πειραματικά στα Εργαστήρια Οπλισμένου Σκυροδέματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης (ΔΠΘ). Τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών παρουσιάστηκαν επίσημα και τέθηκαν σε δημόσια κρίση και αναγνώριση στα Συνέδρια Οπλισμένου Σκυροδέματος, με την παρουσία εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας και εκατοντάδων πολιτικών μηχανικών.

Είναι σχετικά ελαφρύτερος σε σύγκριση τόσο με τους μανδύες (κυρίως εξαιτίας της τυποποίησης των διαστάσεων τους, που δημιουργεί φύρα, των αγκίστρων τους, των συνδετικών τους ράβδων και της αδυναμίας τους για κυμαινόμενη πύκνωση), όσο και με τους κοινούς συνδετήρες (κυρίως λόγω των αγκίστρων τους).

Ο Αντισεισμικός Οπλισμός ΘΩΡΑΞλόγω της απουσίας αγκίστρων, εξασφαλίζει και τη δυνατότητα σωστής σκυροδέτησης.

Με τον Αντισεισμικό Οπλισμό ΘΩΡΑΞυπάρχει πλέον η δυνατότητα να κατασκευάζονται κτήρια που να παρέχουν στους χρήστες τους τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε περίπτωση σεισμού, με ευκολία και με την εγγύηση ενός βιομηχανικά παραγόμενου προϊόντος, χωρίς τους κινδύνους από την ατυποποίητη εργασία, που ως τώρα ήταν κανόνας στην οικοδομή.