Μανδύες

Πλέγματα ειδικού τύπου που φέρουν  ράβδους κατηγορίας Β500C.

ΤΥΠΟΙ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΝΔΥΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΤΥΠΟΣΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ KGS
0.80×3.00mΦ8\1011.2
1.00×3.00mΦ8\1013.7
1.20×3.00mΦ8\1016
1.40×3.00mΦ8\1018.3
1.60×3.00mΦ8\1021.5
1.80×3.00mΦ8\1024.2
2.00×3.00mΦ8\1026.4
2.20×3.00mΦ8\1028
2.40×3.00mΦ8\1032
2.60×3.00mΦ8\1034.5
2.80×2.60mΦ8\1031.6
3.00×2.60mΦ8\1034.6


1.00×3.00mΦ10\1020.3
1.20×3.00mΦ10\1024.0
1.40×3.00mΦ10\1027.6
1.60×3.00mΦ10\1031.8
1.80×3.00mΦ10\1035.4
2.00×3.00mΦ10\1040
2.20×3.00mΦ10\1043
2.40×3.00mΦ10\1047.2
2.60×3.00mΦ10\1052
2.80×3.00mΦ10\1047.3
3.00×3.00mΦ10\1050.8


1.20×3.00mΦ12\1034
1.40×3.00mΦ12\1039.3
1.60×3.00mΦ12\1045.3
1.80×3.00mΦ12\1050.6
2.00×3.00mΦ12\1056.6
2.20×3.00mΦ12\1061.9
2.40×3.00mΦ12\1067.9
2.60×3.00mΦ12\1073.3
2.80×2.60mΦ12\1068.1


0.80×3.00mΦ8\12.59.7
1.00×3.00mΦ8\12.511.2
1.20×3.00mΦ8\12.513.0
1.40×3.00mΦ8\12.515.2
1.60×3.00mΦ8\12.517.2
1.80×3.00mΦ8\12.518.7
2.00×3.00mΦ8\12.522.5
2.20×3.00mΦ8\12.523.4
2.40×3.00mΦ8\12.526.2
2.60×3.00mΦ8\12.529
2.80×3.00mΦ8\12.531.2
3.00×3.00m


Φ8\12.5


34.6


0.80×3.00mΦ10\12.514.0
1.00×3.00mΦ10\12.516.6
1.20×3.00mΦ10\12.518.5
1.40×3.00mΦ10\12.522.9
1.60×3.00mΦ10\12.525.4
1.80×3.00mΦ10\12.529.0
2.00×3.00mΦ10\12.532.6
2.20×3.00mΦ10\12.535.6
2.40×3.00mΦ10\12.538.2
2.60×3.00mΦ10\12.543.3
2.80×3.00mΦ10\12.544.6
3.00×3.00mΦ10\12.549.8

Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής μανδυών με ειδικά μορφολογικά χαρακτηριστικά μετά από ειδική παραγγελία.