Ευθύγραμμες Ράβδοι

Διατιθέμενες διάμετροι από 8mm έως 32mm και διατιθέμενα μήκη 12μ και 14μ, κατηγορίας B500C, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 10080 και ΕΛΟΤ 1421-3.

Υπάρχει δυνατότητα για διάθεση μεγαλύτερων ή μικρότερων Διαμέτρων κατόπιν παραγγελίας.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ -ΒΑΡΗ

ΟΝΟΜ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ (mm)
ΟΝΟΜ.
ΔΙΑΤΟΜΗ (mm2)
OΝΟΜ.
ΜΑΖΑ/ΜΕΤΡΟ (kg/m)
ΑΝΟΧΕΣ
ΜΑΖΑΣ/ΜΕΤΡΟ (%)
5.019.60.154±6
5.523.80.187±6
6.028.30.222±6
6.533.20.260±6
7.038.50.302±6
7.544.20.347±6
8.050.30.395±6
10.078.50.617±6
12.01130.888±4.5
14.01541.21±4.5
16.02011.58±4.5
18.02542.00±4.5
20.03142.47±4.5
22.03802.98±4.5
25.04913.85±4.5
28.06164.83±4.5
32.08046.31±4.5
40.012579.86±4.5

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΛΟΤ 1421-3)

ΙΔΙΟΤΗΤΑΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Β500C
Όριο διαρροής, f y (MPa)≥500
Λόγος της πραγματικής προς την ονομαστική τιμή του ορίου διαρροής, fy,act/fy,nom≤1,25
Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, ft/fy≥1,15
≤1,35
Συνολική ανοιγμένη παραμόρφωση (επιμήκυνση) στο μέγιστο φορτίο εu (%)≥7,5