Κομμένες και Διαμορφωμένες Ράβδοι

Η κοπή και η κάμψη γίνονται με υπερσύγχρονα μέσα : ψαλίδια, κουρμπαδόρους, τσερκαδόρους τελευταίας τεχνολογίας και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΤΧ 2008 και του ΕΚΩΣ 2000.

Υπάρχει η δυνατότητα κάμψης με πύρους διαμέτρου 250mm έως 500mm.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΧΩΝ

ΑΝΟΧΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΥΣ L
L≤6mΔL=±20mm
L≤6mΔL=±20mm


ΑΝΟΧΕΣ ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΥΣ L
L≤0,5mΔL=±10mm
0,5m< L ≤1.5mΔL=±15mm
1.5m< L ≤6mΔL=±20mm
L>6mΔL=±30mm