Πιστοποιήσεις

  • 30/04/2021: ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ προβαίνει στην επαναπιστοποίηση του συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 από τη TUV AUSTRIA HELLAS.
    ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EN ISO 9001:2015
  • 23/04/2021: Μετά την ολοκλήρωση της εισφοράς του μεταλλουργικού κλάδου της Μπήτρος Μεταλλουργικής στην ΣΙΔΜΑ,η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ προβαίνει στην διακοπή πιστοποίησης του συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015, διότι η εταιρία δεν δραστηριοποιείται πλέον στο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής.
  • 01/06/2018: ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ  προβαίνει στην αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο  EN ISO 9001:2015 από τη TUV AUSTRIA HELLAS
  • 30/04/2018: ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ προβαίνει στην αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 από τη TUV AUSTRIA HELLAS.
  • 2001: Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου που πιστοποιείται με ISO 9001:1994. Η πιστοποίηση αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων της κατεργασίας, διαμόρφωσης, αποθήκευσης και εμπορίας προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, και έχει πιστοποιηθεί στο αναβαθμισμένο πρότυπο ISO 9001:2008.