Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

Το ΟΡΑΜΑ μας είναι η Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα αυστηρών προδιαγραφών και να εκτελεί έργα τεχνικώς άρτια, καθιστώντας το όνομά της συνώνυμο της υψηλής ποιότητας στο χώρο του Οπλισμού Σκυροδέματος.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

  • στην προσπάθεια για παράδοση προϊόντων ποιότητας στους πελάτες μας, τα οποία θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τους αλλά και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
  • στην τήρηση όλων των απαιτήσεων του πελάτη
  • στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

  • διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
  • ελαχιστοποίηση των παραπόνων των πελατών
  • μείωση των αστοχιών που παρουσιάζονται
  • μηδενισμό των εργατικών ατυχημάτων
  • απαρέγκλιτη τήρηση των προδιαγραφών της νομοθεσίας
  • διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
  • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.