Πολιτική Ποιότητας

Σημαντικά βήματα στο τομέα της ποιότητας πραγματοποιούν οι περισσότερες εταιρείες του Ομίλου από το 2001, με την υιοθέτηση, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001.

Οι πιστοποιήσεις αυτές, καθώς και οι αναβαθμίσεις τους, είναι το επιστέγασμα της συνεχούς προσπάθειας της Διοίκησης και των εργαζομένων της εταιρείας, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να επιτυγχάνεται η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Πιστεύω του Ομίλου μας είναι ότι τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας σε μια επιχείρηση ενισχύουν την ικανότητά της να παρέχει προιοντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται με συνέπεια στις απαιτήσεις των πελατών της.

Η αντίληψη αυτή αποτυπώθηκε στις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιάννη Μπήτρου μετά την πιστοποίηση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ κατά ISO 9001 το 2001:

“Δεν νοείται σύγχρονη επιχείρηση χωρίς αντίληψη διοίκησης, η οποία να τοποθετεί την ποιότητα στο επίκεντρο του στόχου κάθε λειτουργίας και δραστηριότητάς της. Προσπαθούμε να δομήσουμε τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου σε μία βάση απόλυτα πελατοκεντρική. Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών μας αποτελεί για μας το μέτρο της αποτελεσματικότητας της διοίκησης που ασκούμε. Στην προσπάθειά μας αυτή πιστεύουμε ότι θα συμβάλει σημαντικά η πιστοποίηση της ποιότητας των διαδικασιών που εφαρμόζουμε.”