Μερίσματα

Ποσά σε €20002001-20042005200620072008
Καταβληθέν Μέρισμα ανά Μετοχή
Πρόσθετο Μέρισμα (Αναλογία ιδίων Μετοχών0.0290.100.050.100.05
0.0011
Συνολικό Μέρισμα519.9301.618.999809.4991.618.999809.499
Τελευταία ημερομηνία δικαιώματος στο μέρισμα6/8/20017/7/200611/7/200716/7/200817/7/2009
Ημερομηνία διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα μερίσματος7/8/200110/7/200612/7/200717/7/200815/7/2009
Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος18/7/200620/7/200725/7/200822/7/2009