Δομικά Πλέγματα

Δομικά πλέγματα κατηγορίας Β500Α σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 και ΕΛΟΤ 1421-2.

ΤΥΠΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ, ΒΑΡΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΗΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ KGS
0-92 (2.15x5m)12.5
T-92 (2.15x5m)15.3
T-131 (2.15x5m)22.7
T-139 (2.15x5m)23.0
T-196 (2.15x5m)31
T-188 (2.15x5m)30
T-251 (2.15×3.60m)29.6


ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΑΛΥΒΑ Β500Α


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Β500Α
Όριο διαρροής, fy (MPa)≥500
Λόγος της πραγματικής προς την ονομαστική τιμή του ορίου διαρροής, fy,act/fy,nom
Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, ft/fy≥1,05
(≥1,03 για d<6mm)
Συνολική ανοιγμένη παραμόρφωση (επιμήκυνση) στο μέγιστο φορτίο εu (%)≥2,5
(≥2 για d<6mm)


Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής πλεγμάτων με ειδικά μορφολογικά χαρακτηριστικά μετά από ειδική παραγγελία.