Ασπρόπυργος

Στην Βιομηχανική Ζώνη του Ασπροπύργου Λ. Νάτο 100 βρίσκεται η έδρα του ΟΜΙΛΟΥ καθώς και οι εγκαταστάσεις, γραφεία και αποθήκες των περισσοτέρων εκ των εταιρειών του.

Η συνολική ιδιόκτητη έκταση των εγκαταστάσεων είναι 90.000 τμ  και περιλαμβάνει:

  • Ένα κτήριο διοίκησης επιφάνειας 4.000 τμ.
  • Αποθηκευτικούς χώρους 30.000 τμ.
  • Βιομηχανικούς χώρους 25.000 τμ.
  • 10 γραμμές παραγωγής και επεξεργασίας