Μετοχική Σύνθεση

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 07/08/2013

Α/AΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΕΠΩΝΥΜΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ %
1ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E.0,00%
2ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓIΩΤΗ4.572.26428,86%
3ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ4.103.82725,90%
4ΜΠΗΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ συζ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ1.014.2436,40%
5ΜΠΗΤΡΟΥ ΛΗΔΑ   του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ1.623.73310,25%
6BIG SOLAR ΑΕ1.217.845 7,69%
7ΕΥΡΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ3.310.47920,90%
ΣΥΝΟΛΟ: 15.842.391100,00%