Σίνδος

Στην Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, Βεροίας 100, σε συνολική έκταση εγκαταστάσεων 81.000 τμ περιλαμβάνονται:

  • Ένα κτίριο διοίκησης επιφάνειας 1.200 τμ.
  • Αποθηκευτικούς & Βιομηχανικούς χώρους 17.000 τμ.
  • Γραμμή επιπέδωσης και κοπής κατά μήκος (cut to length).