Κοινωνική Ευθύνη με Πράξεις

Η συμπεριφορά μας ως κοινωνικά υπεύθυνων πολιτών μας απασχολεί με σειρά δράσεων που δεν βρίσκονται σε άμεσο συσχετισμό με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Η συνέπεια και η διαχρονικότητα σε πράξεις μας που έχουν ποικίλους αποδέκτες αποτελεί σταθερή μας επιδίωξη.

Συγκεκριμένα:

  • Με ευαισθησία και υπευθυνότητα συμμετέχουμε ενεργά στα προβλήματα των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμεθα και ανταποκρινόμαστε πρόθυμα σε προσφορά υλικής βοήθειας ενισχύοντας φιλανθρωπικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
  • Με την αναδοχή 100 παιδιών σε συνεργασία με την ActionAid, συμμετέχουμε στην υποστήριξη και ενδυνάμωση των φτωχών και περιθωριοποιημένων ανθρώπων προκειμένου να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους, εφοδιάζοντάς τους με τα αγαθά, τις υπηρεσίες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν ανάγκη, ώστε οι ίδιοι να είναι σε θέση να επιφέρουν πραγματικές και μόνιμες αλλαγές στη ζωή τους.
  • Προσφέρουμε τη σταθερή μας υποστήριξη στο έργο μη κυβερνητικών οργανώσεων.
  • Κάθε χρόνο,  οι εργαζόμενοι του Ομίλου, με κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία, διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικο Bazaar στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και τα χρήματα που συγκεντρώνονται δίνονται σε διάφορα Ιδρύματα. Το 2008 όπως και το 2010 και 2011 , τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν στο ϊδρυμα Κοινωνικής Εργασίας “Χατζηπατέρειο” το οποίο φιλοξενεί 100 περίπου παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, ενώ το 2009 δόθηκαν σε οικογένεια