Επίδραση της πανδημίας COVID-19 στον όμιλο Μπήτρος Συμμετοχική