ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Π. ΡΑΛΛΗ

Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Π. ΡΑΛΛΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ», βάσει του άρθρου 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 30/09/2005 υπεγράφη συμβόλαιο πώλησης του επί της οδού Π. Ράλλη 38, Αιγάλεω, ακινήτου της εταιρείας (οικόπεδο 15,2 στρ. με κτήριο γραφείων και αποθήκες).

Το ως άνω ακίνητο αποτελούσε τη βασική εγκατάσταση της εταιρείας (τότε ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.) μέχρι και το 1992, οπότε οι δραστηριότητές της μετεγκαταστάθηκαν στο Steel Service Center του Ασπροπύργου.
Έκτοτε το ακίνητο εκμισθώνετο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ