ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2007