Τελευταία Νέα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Ασπρόπυργος, 10 Μαρτίου 2023   Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2023, το οποίο έχει ως εξής:  Δημοσίευση α) των Ετήσιων…

Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑΣ

Η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4706/2020 και των σχετικών εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, με την από 28/09/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, ορίσθηκε νέα Εσωτερική Ελέγκτρια – Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας η κ. Ειρήνη Μπόβη,…

Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 08/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 08/07/2022

Η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του άρθρου 17, παρ. 1, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποιεί με την παρούσα προς ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού, ότι ο Επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κύριος Κωνσταντίνος Πατίστας, αποχώρησε οικειοθελώς σήμερα, 08/07/2022, από την Εταιρεία. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις…

Comments Off on ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 24ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 24ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

1)  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 24ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 2) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2021-2022 3) ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 2021 4) ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 2021

ΟΜΙΛΟΣ

Εταιρειες Ομιλου

Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μονάδες εμπορίας, επεξεργασίας και μεταποίησης προϊόντων…

Προσφέρει το πλήρες φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών που αφορούν στον οπλισμό σκυροδέματος…

Αποτελεί τον βραχίονα του Ομίλου στην αγορά των κατασκευών και της ανάπτυξης ακινήτων…

Η Εταιρεία είναι εξειδικευμένη στην εξυπηρέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων κατασκευής…

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

Σχετικά με εμάς

Είναι σήμερα η κορυφή της πυραμίδας των εταιρειών του ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ, η εταιρεία, που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της, πλειοψηφικά και μη, πακέτα μετοχών σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων, με δραστηριότητα κυρίως στους κλάδους της μεταλλουργίας και της ανάπτυξης ακινήτων…

1945
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
2750
ΕΡΓΑ
410
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ενδιαφέρεσαι για πληροφορίες?

Επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας απαντήσουμε σε κάθε ερώτηση σχετικά με την εταιρείας μας.