Ευθύγραμμες Ράβδοι

Ευθύγραμμες Ράβδοι

Διατιθέμενες διάμετροι από 8mm έως 32mm και διατιθέμενα μήκη 12μ και 14μ, κατηγορίας B500C, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 10080 και ΕΛΟΤ 1421-3.

 

Υπάρχει δυνατότητα για διάθεση μεγαλύτερων ή μικρότερων Διαμέτρων κατόπιν παραγγελίας.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΛΟΤ 1421-3)
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Β500C
Όριο διαρροής, f y (MPa) ≥500
Λόγος της πραγματικής προς την ονομαστική τιμή του ορίου διαρροής, fy,act/fy,nom ≤1,25
Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, ft/fy ≥1,15 ≤1,35
Συνολική ανοιγμένη παραμόρφωση (επιμήκυνση) στο μέγιστο φορτίο εu (%) ≥7,5