Κομμένες και Διαμορφωμένες Ράβδοι

Κομμένες και Διαμορφωμένες Ράβδοι

Η κοπή και η κάμψη γίνονται με υπερσύγχρονα μέσα : ψαλίδια, κουρμπαδόρους, τσερκαδόρους τελευταίας τεχνολογίας και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΤΧ 2008 και του ΕΚΩΣ 2000.

 

Υπάρχει η δυνατότητα κάμψης με πύρους διαμέτρου 250mm έως 500mm.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΧΩΝ

ΑΝΟΧΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΥΣ L
L≤6m ΔL=±20mm
L≤6m ΔL=±20mm
ΑΝΟΧΕΣ ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΥΣ L
L≤0,5m ΔL=±10mm
0,5m< L ≤1.5m ΔL=±15mm
1.5m< L ≤6m ΔL=±20mm
L>6m ΔL=±30mm