Στοιχεία Μετοχής

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 5509000

Κατηγορία: Κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης
Κλάδος: Πρώτες Ύλες – Χάλυβας
Κωδικός μετοχής στο Ο.Α.Σ.Η.Σ.: ΜΠΤΚ
ISIN CODE: GRS092103001
Αριθμός μετοχών: 15.842.391
Ημ/νια εισαγωγής στο Χ.Α: 13/03/1990
Ονομαστική αξία: 1,51