Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΤΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

BIG FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΤΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

BIG FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ