ΜΠΗΤΡΟΣ: Εντυπωσιακή βελτίωση αποτελεσμάτων_18.05.2004

ΜΠΗΤΡΟΣ: Εντυπωσιακή βελτίωση αποτελεσμάτων_18.05.2004

Εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσιάζουν τα θεμελιώδη μεγέθη της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2004 έναντι αυτών της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.


Συγκεκριμένα:


Τα ενοποιημένα καθαρά προ φόρων αποτελέσματα, ανήλθαν το α’ τρίμηνο του 2004 σε 2.669.857,19 ευρώ, έναντι 640.646,95 ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα παρουσιάζοντας άνοδο κατά 317 % και είναι υπερδιπλάσια από τα κέρδη προ φόρων ολόκληρης της προηγούμενης χρήσεως.


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 24% ανερχόμενος στα 33.130.849,62 ευρώ το 2004, έναντι 26.737.746,06 ευρώ του α’ τριμήνου του 2003.


Σημαντική ήταν και η βελτίωση των αποτελεσμάτων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ως ανεξάρτητου νομικού προσώπου, τα οποία ανήλθαν, προ φόρων, σε 124.711,23 ευρώ το α’ τρίμηνο του 2004, έναντι ζημιών 129.336,36 ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου.


Η εντυπωσιακή αυτή βελτίωση πρέπει να αποδοθεί, κυρίως, στις ευνοϊκές συνθήκες, που επικρατούν στη διεθνή αγορά του χάλυβα από το δ’ τρίμηνο του 2003, συνθήκες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν αμετάβλητες μέχρι και τα τέλη του α’ εξαμήνου του 2004. Θεωρείται συνεπώς βάσιμη η προσδοκία ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου στο σύνολο χρήσης του 2004 θα παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2003.