Κλωβοί Πασσάλων Οπλισμού

Κλωβοί Πασσάλων Οπλισμού

Από ράβδους Φ14 mm έως Φ32mm και κουλούρα (σπείρα) Φ8 mm έως Φ14mm, κατηγορίας Β500C, με εξωτερικές Διαμέτρους κλωβού από D=0.40m έως D=2,00m, μήκη από 2 m έως 14m και με εσωτερικά στεφάνια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΒΔΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΛΩΒΟΥ
Διαμ…=400 14 τεμ
Διαμ…=500 18 τεμ
Διαμ…=600 22 τεμ
Διαμ…=700 26 τεμ
Διαμ…=800 30 τεμ
Διαμ…=900 34 τεμ
Διαμ…=1000 38 τεμ
Διαμ…=1100 42 τεμ
Διαμ…=1200 46 τεμ
Διαμ…=1300 50 τεμ
Διαμ…=1400 54 τεμ
Διαμ…=1500 58 τεμ
Διαμ…=1600 62 τεμ
Διαμ…=1700 66 τεμ
Διαμ…=1800 70 τεμ
Διαμ…=1900 74 τεμ
Διαμ…=2000 78 τεμ

Υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερο αριθμό ράβδων ανά διατομή μετά από ειδική παραγγελία.