ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-01.01-30.06.2023

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-01.01-30.06.2023

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-01.01-30.06.2023