Κουλούρες

Κουλούρες

Κουλούρες διαμέτρου από 8 mm έως 14 mm, καλοτυλιγμένες (spooled) κατηγορίας Β500C, θερμής έλασης ή ψυχρής κατεργασίας και βάρους από 1,5 μέχρι 3,2 τόνων.

 

Mικρότερες και μεγαλύτερες διάμετροι διατίθενται μετά από παραγγελία.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΑΛΥΒΑ B500C