Δομικά Πλέγματα

Δομικά Πλέγματα

Δομικά πλέγματα κατηγορίας Β500Α σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 και ΕΛΟΤ 1421-2.

ΤΥΠΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ, ΒΑΡΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ KGS
0-92 (2.15x5m) 12.5
T-92 (2.15x5m) 15.3
T-131 (2.15x5m) 22.7
T-139 (2.15x5m) 23.0
T-196 (2.15x5m) 31
T-188 (2.15x5m) 30
T-251 (2.15×3.60m) 29.6

ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΑΛΥΒΑ Β500Α

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Β500Α
Όριο διαρροής, fy (MPa) ≥500
Λόγος της πραγματικής προς την ονομαστική τιμή του ορίου διαρροής, fy,act/fy,nom
Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, ft/fy ≥1,05 (≥1,03 για d<6mm)
Συνολική ανοιγμένη παραμόρφωση (επιμήκυνση) στο μέγιστο φορτίο εu (%) ≥2,5 (≥2 για d<6mm)

Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής πλεγμάτων με ειδικά μορφολογικά χαρακτηριστικά μετά από ειδική παραγγελία.