Επικοινωνία

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

Διεύθυνση: Λεωφ. Νάτο 100 | Ασπρόπυργος | Τ.Κ. 19300
Τηλέφωνο: 210-5509450, 210-5509000
Fax: 210-5596205
Email: info@bitros.gr

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Κεντρικά Γραφεία – Εγκαταστάσεις Αθηνών
Διεύθυνση: Λεωφόρος Νάτο 100 | Ασπρόπυργος | Τ.Κ. 19300
Τηλέφωνο: 210-5509000
Fax: 210-5596211
Email: info@bitros.gr

Εγκαταστάσεις Σίνδου
Διεύθυνση: Βεροίας 100, Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Βέροιας
ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, Ο.Τ. 56 Β – Τ.Θ. 409 | 57008 Ιωνία | Θεσσαλονίκη

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ

Διεύθυνση: Λεωφόρο Νάτο 100 | Ασπρόπυργος | Τ.Κ. 19300
Τηλέφωνο: 210-5509450, 210-5509000
Fax: 210-5596205
Email: oplismos@bitros.gr

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Διεύθυνση: Λεωφ. Νάτο 100 | Ασπρόπυργος | Τ.Κ. 19300
Τηλέφωνο: 210-5509155
Fax: 210-5596205
Email: estate@bitros.gr