Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. αποτελεί την ΣΥΓΧΡΟΝΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ για τον οπλισμό του σκυροδέματος κάθε κατασκευής. Η τεχνική εταιρία, ο κατασκευαστής, ο πολιτικός μηχανικός, ο ιδιοκτήτης  έχουν πλέον στην διάθεσή τους ενα συνεργάτη, που έχει τη δυνατότητα να τους εγγυηθεί την οικονομία, την ταχύτητα και την ποιότητα των υλικών και της διαδικασίας όπλισης της κατασκευής τους από την αρχή μέχρι το τέλος.

 

Η εταιρία προσφέρει το πλήρες φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών, που αφορούν στον οπλισμό του σκυροδέματος των δομικών έργων και, μάλιστα, σε ένα ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιοτικό επίπεδο, που ξεπερνά κατά πολύ τα σημερινά δεδομένα της εγχώριας αγοράς.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

  • Σύνταξη καταλόγων (πινάκων) οπλισμού
  • Κοπή
  • Διαμόρφωση (κάμψη)
  • Τοποθέτηση