Ανακοίνωση τροποποίησης οικονομικού ημερολογίου έτους 2023

Ανακοίνωση τροποποίησης οικονομικού ημερολογίου έτους 2023

Ανακοίνωση Αποφάσεων ΓΣ 23.06.2023 Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Δ.Σ. 23.06.2023 Ανακοίνωση συγκρότησης νέας Επιτροπής Ελέγχου 23.06.2023 Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για το 2022 Έκθεση Ανεξαρτήτων μελών Δ.Σ. για το 2022 Έκθεση Αποδοχών μελών Δ.Σ. 2022 Απόσπασμα Πρακτικού ΤΓΣ 23.06.2023 Απόσπασμα Πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. 23.06.2023 Απόσπασμα Πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου 23.06.2023