Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_07.02.2002

Σε εφαρμογή της υπ αριθ. 5/204/14-11-2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία ανακοινώνει ότι σε αντικατάσταση του κ. Μπαϊρακτάρη Χρήστου, τη θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου ανέλαβε ο κ. Κόκκορης Θεόδωρος.