Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_17.01.2002

Σε εφαρμογή της υπ αριθ. 5/204/14-11-2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. ανακοινώνει ότι από 14/01/2002 η θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου καλύπτεται από τον κ. Μπαϊρακτάρη Χρήστο του Αναστασίου.