Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_29.11.2001

Σε εφαρμογή της απόφασης 5/ 204/ 14-11-2000 της Ε.Κ., η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρία με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ και διακριτικό τίτλο DEMIL A.E., το οποίο ανερχόταν σε 33 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, ανέρχεται πλέον σε 37, 5 % κατόπιν εξαγοράς τμήματος των μετοχών του μετόχου TEXNIKH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε..