Ανακοίνωση προς ΧΑΑ_22.11.2001

Η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. και η ThyssenKrupp Materials AG, εξέδωσαν από κοινού ανακοίνωση Τύπου, η οποία έχει ως κάτωθι: «Η Μπήτρος και η TKM έχουν συμφωνήσει την ανάληψη κοινής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας (joint venture) με αντικείμενο την εμπορία ειδικών χαλύβων στην Ελλάδα. Η ίδρυση της (κοινής) εταιρείας, η οποία θα ονομάζεται ΜΠΗΤΡΟΣ – ΤΥΣΣΕΝ Ειδικοί Χάλυβες Α.Ε., προϋποθέτει την έγκριση των Ευρωπαϊκών αρχών προστασίας του ανταγωνισμού στις Βρυξέλλες. Η Μπήτρος θα συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 60% και η ΤΚΜ με 40%. Ταυτόχρονα, η ΤΚΜ θα διακόψει τις σχετικές με το αντικείμενο της κοινής εταιρείας δραστηριότητες της εδρεύουσας στην Αθήνα θυγατρικής της ΤΥΣΣΕΝ ΕΛΛΑΣ. Παρεμφερείς δραστηριότητες της Μπήτρος θα μεταφερθούν, επίσης, στη νέα εταιρεία. Η ΤΥΣΣΕΝ ΕΛΛΑΣ θα συνεχίσει στο μέλλον να δραστηριοποιείται ως αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των χαλυβουργείων της ThyssenKrupp. Η ΜΠΗΤΡΟΣ – ΤΥΣΣΕΝ Ειδικοί Χάλυβες Α.Ε. προγραμματίζει την έναρξη των εργασιών της για την 1η Ιανουαρίου 2002, στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου. Σχεδιάζεται, επίσης, να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις της Μπήτρος σε όλη την Ελλάδα. Οι δύο εταίροι πιστεύουν ότι μαζί θα επιτύχουν την επέκταση των εργασιών και την αύξηση των θέσεων εργασίας τα προσεχή χρόνια. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν σε συνέντευξη τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σύντομα».