Ανακοίνωση αποχώρησης επικεφαλής μονάδας εσωτερικού ελέγχου_08.07.2022

Ανακοίνωση αποχώρησης επικεφαλής μονάδας εσωτερικού ελέγχου_08.07.2022

Η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του άρθρου 17, παρ. 1, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστοποιεί με την παρούσα προς ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού, ότι ο Επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κύριος Κωνσταντίνος Πατίστας, αποχώρησε οικειοθελώς σήμερα, 08/07/2022, από την Εταιρεία. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις κατά νόμο απαραίτητες ενέργειες για την κατά το δυνατόν πιο άμεση πλήρωση της θέσης του Επικεφαλής της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, την οποία θα γνωστοποιήσει με νεότερη ανακοίνωση προς ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού.