Ανακοίνωση λήξης ειδικής διαπραγμάτευσης_02.10.2005

Ανακοίνωση λήξης ειδικής διαπραγμάτευσης_02.10.2005

Η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι μετά την λήξη της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30/12/2005 λήγει η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών FORTIUS FINANCE ΑΧΕΠΕΥ επί των κοινών μετοχών της εταιρίας και ως εκ τούτου από την 02/01/2006 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς Ειδικό Διαπραγματευτή.